Driving Range
GESLOTEN
Baan
OPEN

Ontdek onze golfclub
op een boogscheut van Brussel.

Steenpoel Golf Club & School is een kleine familiale golfclub met veel sfeer en vriendschap.

Steenpoel Golf Club & School
“Local rules”

De kandidaat-golfer krijgt toegang tot de baan als hij/zij

  • een golfvaardigheidsbewijs bezit.
  • beschikt over een golffederatiekaart.

Trolleys zijn toegestaan voor

  • senioren ladies vanaf 60 jaar.
  • senioren men vanaf 65 jaar.
  • golfers met een medisch attest waaruit blijkt
    dat zij hun golfzak niet kunnen dragen.

Droppingszone

De senior die niet meer over het water van hole 3/12 kan spelen (zonder het verlies van een bal), mag vertrekken vanaf de droppingszone mits deze slag als derde slag telt.

Bal op het verkeerde green

Een bal die op een verkeerde green of pregreen (improper green regel 25-3) ligt, moet verplicht ontwijken (volgens regel 25-3b). De speler moet de bal opnemen en droppen binnen één stoklengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, dat niet in een hindernis of op de green of pregreen ligt én zonder dichter bij de vlag te komen.

Ground Under Repair

GUR (Ground Under Repair) of terrein in herstelling betekent dat de speler verplicht moet ontwijken zonder straf. Hij/zij dropt de bal op één stoklengte zonder dichter bij de vlag te komen.

Onderhoud & fouten

De golfers moeten pitches en plaggen herstellen, evenals de bunkers harken. Indien een lid van het Sportcomité of de Marshall opmerkt dat de speler eenzelfde of een gelijkaardige fout maakt, dan zal de golfer het terrein moeten verlaten.

In geval van recidive zal de golfer de toegang tot de baan worden ontzegd voor 2 weken of kan hij/zij zelfs volledig worden uitgesloten door de directie.

Traag spel

Indien een lid van het Sportcomité of de Marshall vaststelt dat een flight meer dan anderhalve hole vertraging heeft, dan zal deze flight verzocht worden naar de volgende hole te gaan. Hierdoor verliest de flight de te spelen hole.

In strokeplay wordt de PAR van de hole maal twee plus één geteld, tenzij het aantal slagen deze berekening overtreft.
Dan wordt het werkelijke aantal slagen in rekening gebracht.

Stablefordspelers

De Stablefordspelers zijn verplicht hun bal op te nemen zodra zij geen mogelijkheid meer hebben te scoren (practice wordt op de practice gedaan).

Practiceballen

Practiceballen worden op de driving range gebruikt. Zij mogen in geen geval op de putting green noch op het terrein worden gebruikt. Wie zicht hier niet aan houdt, krijgt een verwittiging en kan een verbod krijgen om het terrein te betreden gedurende 2 weken. In geval van recidive kan de directie het lid uitsluiten van de club.

Ernstige overtreding

In geval van ernstige overtreding van de etiquette en na verwittiging, kan het Sportcomité, volgens regel 33-7, beslissen de speler te diskwalificeren.

Disciplinecomité

Valsspelen zal met de nodige zorg door het Disciplinecomité worden behandeld.

Foreign competitions

De scores van wedstrijden gespeeld op buitenlands terrein (foreign competitions) worden niet aanvaard tenzij het een officiële competitie is die door de federatie van het bezochte land wordt erkend.

De scores van wedstrijden in het buitenland, georganiseerd door Steenpoel Golf Club & School worden wel in rekening gebracht.

Sportcomité

De leden van het Sportcomité hebben de bevoegdheid tussen te komen als Marshall. Hun bevindingen zullen aan het Disciplinecomité worden overgemaakt. Dit comité zal een gepaste beslissing nemen.

Rokers

Steenpoel Golf Club & School vraagt met aandrang om geen sigarettenpeuken op de grond te smijten (op het clubterrein noch op de parking). De rokers houden de peuken bij en deponeren ze in de ter beschikking gestelde vuilbakken.

We spelen met respect en
een juiste houding tegenover de club.

OP HET TERREIN, BINNEN DE CLUB EN BUITEN DE CLUB

Raap tenminste één pitch op, dit is niet noodzakelijk de eigen pitch. Alle divots worden hersteld. De bunkers worden geharkt in ieders voordeel, zelfs de voetsporen van anderen. Sigaretten peukjes ontsieren het terrein (eender waar in de club), steek ze in je zak en gooi ze later in de vuilbak.

IN HET CLUBHOUSE

Het clubhouse is gereserveerd aan de leden, hun genodigden en de green fee spelers. Discretie, voornaamheid, geen hoofddeksel, soft spikes, enz. Het Directie Committee heeft het recht toegang te verbieden aan sommige personen.