New members welcome

Steenpoel is een kleine familiale club met veel sfeer en vriendschap. Om te starten hebt u een initiatiecursus gevolgd tijdens de Open deur dag “Start-to-Golf” of zelf het initiatief genomen door een initiatiekaart 3x3x3 te nemen.

Eerste stap

De 3X3X3 initiatiekaart geeft de mogelijkheid golflessen te volgen bij de Pro van uw keuze.
Tijdens deze initiatiestage zal hij u de tips en tricks van de golfsport aanleren, hoe uw club vast te houden, een swing maken, een approach te doen en ook hoe te putten.
Uw vooruitgang is vervolgens uitsluitend aan oefeningen en trainingen buiten de lesuren te bereiken. U krijgt drie maanden tijd om u de golfbewegingen eigen te maken en de nodige ervaring op te doen.
Maak gebruik van de drie maanden durende cursus om de studie van de golfregels aan te vangen en op te snuiven. Een golfregelboekje wacht op u in het clubhuis of het secretariaat.
U moet zich vooral niet beperken tot het regelboekje, de regels kunnen ook via internet geraadpleegd worden. Op de website van de federatie worden de golfregels ter beschikking gesteld op het internetadres www.golfbelgium.be.
U hebt de mogelijkheid ze te downloaden op uw PC, notebook of tablet en ze aan uw eigen snelheid te bestuderen.
Indien u met ongeduld uitkijkt naar het verkrijgen van het golfbrevet en het spelen op de golfbaan, dan is het noodzakelijk de regels te oefenen door deel te nemen aan de “golf quiz” ter beschikking gesteld op het internetadres van de Belgische golffederatie golfbelgium.
De Steenpoel site www.steenpoel.be kan hier eveneens van nut zijn. Raadpleeg het menu « Handicaping system & Brevet ».
Wees niet verbaasd ooit Engelse termen te lezen in het regelboekje. Het is absoluut niet noodzakelijk Engels te kennen, dikwijls spreken de termen voor zichzelf en indien nodig zal men u met plezier helpen ze te begrijpen.

Tweede stap

Zodra u voldoende kunde en kennis hebt vergaard, neemt u contact op met onze secretaris Andrew Watson. Andrew zal u vergezellen op de Steenpoel-golfbaan en zal u de tips en trick evenals de oplossingen geven voor alle problemen waar u ooit mee kan geconfronteerd worden.
Andrew zal een afspraak voorstellen waarop u het praktische en theoretische examen(kennis van de regels) kan afl eggen. De junioren krijgen theoretische en praktische testen aangepast aan hun leeftijd.
Een overzicht van de testen is eveneens beschikbaar in “De handleiding voor de waardige Steenpoel golfer” click hier om de brochure op te laden of in het secretariaat waar u een gedrukt exemplaar kan verkrijgen.
Indien u in uw praktische en theoretische testen slaagt dan verkrijgt u een handicap van 26 op de kleine Steenpoel-golfbaan.

Derde stap
Het wordt ernstig. Andrew heeft u, voor zover uw lidgeld werd betaald, een toegang gegeven tot de Steenpoel-golfbaan zonder begeleiding.
U mag aan alle zondagwedstrijden deelnemen. Maar om verder te verbeteren dient u nog de test op een grote baan te slagen in onze volgende stap.

Vierde stap
U hebt voldoende ervaring opgedaan en hebt ook uw Steenpoel handicap verbeterd om de stap naar grote baan te wagen. Steenpoel organiseert maandelijks een handicaptest.
Ervaren spelers helpen de beginnelingen om hun 36 handicap te halen. Eens u bent geslaagd dan krijgt u de wereld “Liberty pass” voor golf en mag u overal ter wereld spelen (of bijna).
Om voor een handicap “36” te slagen moet u ten minste 18 Stableford spelen op de 9 eerste holes of op de 9 laatste holes. Wees niet ontgoocheld, het is niet evident om je handicap “36” vanaf de eerste poging te behalen.
Indien u slaagt in deze test heeft dit invloed op uw Steenpoelhandicap.
Uw federale handicap (groot terrein) wordt 36 en op Steenpoel zal uw handicap nooit hoger dan 50% zijn van uw federale handicap.

Vijfde stap

De vijfde stap is complementair aan alle vorige stappen. Zelfs vóór het einde van de drie maanden 3x3x3 kaart stap even binnen in het clubhuis, maak kennis met de leden.
Andere pas aangesloten leden zullen waarschijnlijk ook aanwezig zijn, waarom geen ervaringen delen en mekaar moed inspreken?
Kom eveneens naar de prijsuitreikingen op zondag.
U zal er de sfeer en kameraadschap aan de bar of tijdens het eten kunnen opsnuiven.
De 19de hole is veruit de belangrijkste hole bij Steenpoel. Later zal u dat zonder twijfel kunnen bevestigen.
Bij het verkrijgen van een prijs tijdens de prijsuitreiking wordt een dress code vereist (zie de vereiste dress code op de website).
Please verplicht ons niet uw prijs te weigeren moest u bij de laureaten zijn.
Hier onder vindt u de informatie betreffende de houding, de infrastructuur enz.
Ter besluit raadplaag op de website het menu Who’s Who waaronder u de naam van de personen verantwoordelijk voor het goede verloop van het golfspel bij Steenpoel kan vinden, zij zullen u helpen en u het gevoel geven een opgenomen lid te zijn in de club.

Scroll to top