Steenpoel local rules

Steenpoel Local rules.

Toegang tot de baan 

De kandidaat golfer dient eerst zijn golf vaardigheids bewijs halen en beschikken over een golf federatiekaart

De trolleys worden toegestaan voor:

■ De senioren Ladies vanaf 60 jaar en 65 jaar voor de Men,

■ De golfers met een medisch attest waaruit blijkt dat zij hun golfzak niet kunnen dragen.

Vertrek vanaf de droppingszone van hole nr 3/12.

■ De senior die niet meer, zonder het verlies van een bal, over het water van hole nr 3/12 kan spelen, wordt toegestaan te vertrekken vanaf de droppingszone mits deze slag als derde slag telt.

De greens en prégreens (fringe).

■ Een bal die op een verkeerde green of pregreen (improper green regel 25-3) ligt moet verplicht ontwijken (volgens regel 25-3b) en gedropt worden vanaf het dichtsbijzijnde punt zonder belemmering dat niet in een hindernis of op de green of pregreen ligt. De speler moet de bal opnemen en droppen binnen één stoklengte vanaf het dichtsbijzijnde punt zonder belemmering buiten de pregreen (fringe) en zonder dichter bij de vlag te komen.

GUR (Ground Under Repair) terrein in herstelling.

■ De speler moet verplicht ontwijken zonder penaliteit. Droppen op één stoklengte zonder dichter bij de vlag te komen

Pitchs, plaggen (divots) en bunkers

■ De golfers moeten pitches en plaggen herstellen, evenals de bunkers harken. Indien een lid van het SportComité of de Marshall opmerkt, na verwittiging, dat dezelfde fout of een gelijkaardige fout wordt gemaakt dan zal de golfer het terrein moeten verlaten.

■ In geval van recidive zal de golfer een penaliteit van 2 weken uitsluiting van het terrein worden opgelegd of zelfs door de Directie worden uitgesloten.

Traag spel

■ Indien een lid van het Sport Comité of de Marshall vaststelt dat, na verwittiging, een flight meer dan anderhalve hole vertraging heeft, dan zal deze flight verzocht worden naar de volgende hole te gaan met verlies van de te spelen hole. In strokeplay wordt de PAR van de hole maal twee plus één geteld tenzij het aantal slagen deze berekening overtreft dan worden het werkelijk aantal slagen in rekening gebracht.

■ De Stablefordspelers zijn verplicht hun bal op te nemen zodra zij geen mogelijkheid meer hebben te scoren (practice wordt op de practice gedaan).

Practice ballen.

■ Practice ballen worden op de driving range gebruikt, zij mogen in geen geval op de putting green noch op het terrein worden gebruikt. Na verwittiging wordt verboden het terrein te betreden gedurende 2 weken . In geval van recidive kan de Directie het lid uitsluiten uit de club.

Ernstige overtreding van de etiquette met inbegrip van de dresscode.

■ In geval van ernstige overtreding van de etiquette en na verwittiging kan het Sport Comité, volgens regel 33-7, beslissen de speler te diskwalificeren.

Duidelijk valsspelen

■ Valsspelen zal met de nodige zorg door het Discipline Comité worden behandeld.

Scores behaald in het buitenland

■ De scores gespeeld op buitenlands terrein (foreign competitions)
Worden niet aanvaard tenzij het een officiële competitie is die door de federatie van het bezochte land wordt herkend.

■ De scores bekomen bij wedstrijden door Steenpoel Golfclub & School in het buitenland georganiseerd worden wel in rekening gebracht.

Marshall

■ De leden van het Sport Comité of een lid door het Sport Comité aangeduid als Marchall hebben de bevoegdheid tussen te komen als Marshall. Hun bevindingen zullen aan het Discipline Comité worden overgemaakt, dit Comité zal een gepaste beslissing nemen.

Sigarettenpeukjes en anderen

■ Het is aanbevolen geen peukjes binnen het clubterrein te smijten (ook niet op de parking).
De rokers worden verzocht de peukjes bij te houden en in de ter beschikking gestelde vuilbakken te deponeren.

Scroll to top